Mihetsiketsika mahafinaritra hoy aho ny Faribolana Sandratra.  

Amin'ny AZOMA 18 NOVAMBRA 2016 indray no hiketrika ny TANGAHATRY
miaraka amin'i Andriniela sy i Tsy Avahana manomboka amin'ny 4:00 katroka sady tsy diso. 


Etsy amin'ny Efitrano FARIBOLANA SANDRATRA, Tahala Rarihasina,  Analagam


Aza mikoropaka raha tsy fantatrao ny dikan'ny hoe TANGAHATRY fa rehefa tonga ato ianao dia hifanazava isika.  Raha tsy tonga moa ianao dia ho fatiantoka beeeh!

Comment