Be loha

Na Hassi

Lotsika ny vatany, ahatany ambony ka ahatany ambany. Raha efa tsa neken’ny babany hinga any amin’izao lanonana ao Andrefatsena ao izao fa vana roso ihany. Maherihery loha manko ikalaraha iny. Nambakambakaindry kià Nirina sy kià Peta hoa ho avy any hoa le Zo. Asa minga raha samy tara aminy aby dia mody mifandengadenga eo, dia mody hoa, dia mody hoa, nefa raha mikotrika haromotana mangina anaty ao aby.

-       “Eissyyy! Iny koa va ranona dia mba hoe tea ate ? Ny ranjo-te ngeda diehe, ny vodi-tongotra vakivaky, eko ity handrina be ana betsileo ity izany hafenina atao aia ? hoy izay kià Nirina mantsy an’I Raozy tamin’izy roa niara-naka rano tary amin’ny vovo tary.

-       “Ate any nataoko hoa namako ! Aho ve retsy kià dia tsa mba hisy raha tiany anamiko ? Aho izao sefa amin’io a, hatsotrako amin’ny fihogo vy an’ny mamanay iny ity voloko ity, dia hasiako sanga. Hita-te eo fa tena halama sahala amin’ny an’ny kià Rojo ahatany Faratsiho iny io.”, hoy kià Raozy sady niomana hinga teo amin’ny vovo.

-       “Ekany ary. Koa amin’io any alahady, ate angaha tsa hiangona ô ? hoy koa kià Nirina sady manesoeso no mibata ny siao.

-       “Hataoko hoa marary kibo retsy aho a. Sady raha katekista ro mampiangona ao fa I mompera hoa roso nampanao mariazy kilonga any Tsarazaza any izao. Mety tsa dia hanahy I mamanay, sady aho ho’aho harary.”, hoy koa kià Raozy sady mamirapiratra diehe ny masony tarafin’ny hazavana.

Lotsika ny vatany, ahatany ambony ka ahatany ambany. Tsa avy nefa ny orana. Soa fa vao mangiran-dratsy ka mety ho tody any an-dragno alohan’ny masoandro. Ny sanga petaka diehe, ny tava lotsika, ao aby ny tomany sy ny lelo sy ny ranopotaka. Ny maso mena, setroka moa tomany ? Nidofaka diehe ny ambodivoara, tsa hay koa na ny toaka niraraka tamin’ny akanjo izao na ny natelina tany am-bava. Tsa hita izay natao sefa nifanena tamin’i le Zo io maraina be io, izy hinga ho agna an-tsaha, ikalaraha hody ahatany amin’ny fety hoa nisy an’i le Zo.

“Halako ate kià Nirina, tena halako.” Hoy sisa ny rediredy mandrapahatonga agna an-dragno.

 

Na Hassi dia poeta sy mpiangaly slam. Tamin'ny 2003 izy no nanomboka nanoratra arytamin'ny 2008 no niantsehatra voalohany.

Comment