tolona ...angambany (mialoha kalongany taloha...)

iriana.solevayn 

 

tolona:

tolompiavotana, fa iza no azondoza ka mila avotr'aina

tolompanafahana; fa iza no voagejan'ny sitrapony tany ka hoe ilana vavaka

tolona

dia iza sy iza koa no mila hifanandrina sa dia tolo-batana no atao...na tolona amy tenany

tolona...sa ...tolotr'asa zao no ilaiko, tolotra tinady, tolomina ny saiko fa ndrao mamazivazy ny fiandrianam-pirenena

tolona...tsaroako!

 

izaho: fa nanao ahoana koa izany fanjanahantany zany ?

itompokolahy: mafy zany anaka, ialahy zao zanaka fa tiana ary koa niriana hisy...fa ny zanaka hoe tanydia terivaimanta sy herisetra fotsiny,...

izaho: mivandravandra tsy mahazo ninoninona...

itompokolahy sy itompokovavy: aiza moa ise no mipetraka?

izaho: any (anarana misy ny tranonay angamba)

it...: dia misy vahiny mandondona ao antranonareo ohatra dia inona no ataondrangahy?

iz..: iza izao o???

it...: dia mamaly izy hoe vahiny e...sendra mandalo...mitondra an'izao sy izao...

- dia raha gasy ise dia manao hoe: MAndroso e! 

iz..: dia mandroso zany ny vahiny

it...: dia ampadrosoin'ise ranomboafotsy mafana izy...ampanajana feno no adrosoin'ise sakafo azy, voankazo, izay zavatsara mba hitan'ise eny fa vahiny izy...hafahafa tokoa mantsy raha ambintsakafo no omen'ise azy na koa hoe voankazo lozitra...tsy fahalalana fomba izany...

it..: tsy ise irery anefa no manao izany fa ny iray vohitra dia ny avy any atsimo, andrefana, antsinanana, avaratra...ary ise teo afovoany...ireo mpiara-monina izay iray fihavanana amin'ise>

it...: vahiny...noheverin'ise fa ho sakaiza tiana ... hay mpihaza tsara tetika tafatombina afovoan'ny tranontantely...natsangany ary izao adin'ankizy teo amin'ny mpiray fihavanana izao ary norosoany afon-kitay mihintsy ho tonga hatrany amin'ny nofimamin'ny olondehibe...fa satria fa satria...raha mifandrimbona sy miombon-kevitra ny mpiara-belona dia ho mpangataka sendra mandalo ity vahiny...ka ny etsy anjoron'akoho no ampandrosoina rehefa mitsetra ny trano lalovany....fa saingy fa saingy..araka ny voalaza fetsy ary maty tetika izy sy ny kolontsainy ...ny antony izay efa mivoy azy ho tonga teto...

fantatr'ise moa?

maro mianadahy ny mpiray tanana...dia lahy sy vavy samy nomena ny hanitra ho azy...tahaka ny vatana iray kinga saina sy tomady ireo ary manam-panahy fahendrena raha miaraka ka dia tsy maintsy nozaraina.

ny fanahy nohalemena tamin'ny "any andanitra any...", ny saina novolena sivilizasiona mamirapiratra ka roboka nanambony tena be fahatany ...ary ny vatana nolambolamboina ny hoe mitady ataon'ny saina botony ianareo...dia nisy ady nangina teo ambohitra...fa mpilaza mahay ny voanjo...

rehefa efa izany dia rava teo isika...nitsangana ny hoe: izahay no manjaka izao...izahay vahiny no mpampivondrona anareo! dia voazanaka teo isika...

dia zanaka holaniana tamingana fa tsy zanaka handova tsy akory...tsy zanaka harena fa mandoa hetra amin'ireo mpanjanaka...tsy zanaka noho ny fanambadiana fa zanabaratra...

 

DIA tolona ...

(dia inona koa zao no ifandraisan'izany amin'izao fotona izao...hoy ny eritreritro mahatsiaro irery...

angambany misy hoy ihany aho mamaly... ;p )

 

tolona...

dia maty teo ny olona nandrandrana fihavanana

tolona...

ho an'ny fiandrianam-pirenena...fa tolona handaminana ny rafitra efa rava...ary tolona hampandroso tetika mazava ho an'ny fiaraha-monina...

tolona hananganan-tanana ...hiadanana maharitra amy ny mahaolona... tolona manatrika ny fanatontoloana...

ny tafika ho tafika ho aromandafototra

ny vahoaka hisafidy fiainana malalaka

ny mpitondra ho adidy misy andraikitra handamina ny rafitra

ny soa sy toavina hokoloin'ny hira sy ny kanto mananjina...

ny zaza ho taranaka hibe sy hivoha ho amin'izao tontolo izao...gasy tafatsatoka eto ambony tany

ny haren'ny tany hisy rindra maty paika...hianohana ankehitrio fa manombana ny ho avy sy fiandry ny andromerika...

tolona...tolona mazava eo ambonina fanorona ...mitovy daholo ny olona rehefa hoe zoviana...

tolona mirima amy tsy manafabela ny namana mahita!

tolona...

ary izay mbola tsy mihaino ny feon'ny tany fa variana manao angorodao tena...miteny tsy mijery sy milaza hoe mahita...aoka ny jirony hipika...
ary izay manana masom-pahalalana ka manangana vina ho an'ny fahalalahana: 
hendry ampanahy
matotra arantsaina
velOna sy olona....TOLONA.

MALAGASY TENANY...
iriana.solevayn
varavarana iraikambinifolo sosona.

 

 

 

Poeta ve i Iriana.solevayn?  Dia asa re. Iza no mahalala?  Sao dia mba mpanoratra?  Asanao? Manaraka ny aigam-panahy mipoitra izy ary tia mizara izay mivoaka avy eo.  Poeta ve i Iriana Mpisorona (anarana hafa isalorany koa izany) sa mpanoratra?  Na izy aza angamba mety tsy mahalala an! Tsy maninona anefa izany an!

Comment