Singorim-pitia

Ny Maoza

 

- Mba mihodinkodina maka fanahy ny masoko koa itsy mpidoladola itsy kah...

Nitsambikina iray ny masoko, miala any angaha made* sy ny fitofezan'ny zipony mihantsy hatsiaka, fisangin'ny maso mijery tsy mitondra mody... sa cendrillon ao amin'ny TA no mandalo... nijerijery aho, nitoditodika nefa ankizynmonainan'ny famakiana ny Sikajin'i Dadabe no hitako etsy ampita ary sakandahiny mandamina ny aranjonony hamintanany ny voamboatavon'ny taona faha 9 no mikorandendina etsy aoriana ... fa aiza izay made lazaindry eo ry Rova ah...hoy aho somary sosotra fa diso fanantena lay maso adala... 

- Fa iza anefa no miteny an'ialahy fa made izany e ... itsy famantaranora itsy no lazaiko...nareo bandy itony ho'aho tsy manan-tsaina afa tsy...
- Shh ianareo vehivahy mihitsy no manao izay hisarihana ny masonay e, jereo fotsiny izao ndry
- Maninona an'lah izaho izao kah !??
- Mahatorantorana hoy aho sady nipy maso an'ila azy... dia nasetriny tsiky tsy satry

Tovovavy 16 taona i Rova, anisan'ireo voamboatavo be mpamandrika saingy tsy mba karazan'irony tsy mahazaka mahita kankana angamba ka tsy mbola nanaram-pintana sa ... na izany aza ; jilajila ihany izy, maka orona toa raozy laroina kenelina ny fofon-dranomanitra(ny), toa lokon'ny tara-masoandro mody tsaingohan'ny rahona ny lokomenany ka mitara-mavokely maka volon-doranjy... Bikana ary tsara fanahy...

Iray kilasy izahay, iray fitoerana ary fananihan'ny ankizy aza hoe miaraka hono... asa!!! Fa na dia efa nisolatra tato an-tsaiko aza ny hioty fitia eny aminy dia nailiny ho sangin'anadahy hatrany ireny...

Rova, rahoviana re ianao vao hiantoraka eto an-tratrako, fanontaniana tsy andrasam-baliny fa ... isan'andro mantsy, isaky ny makarivotra, isaky ny mihaona dia iny izahay:miaraka, mifampitantana, mifampiondankondana sy ny sisa ... dia toa zary nionona tamin'izany ilay noheveriny fa fitiavan'anadahy miotrika ato am-poko...

Raha izaho mbola variana namisavisa izany tao an-dohako no nopaohiny tamin'ny penina ny lohako ...

- fa inona no tsy aritr'ialahy amin'ireo sakafon-janako ireo hoy izy...

Sembana kely teo ity fon'anadahy niangola fitepo imason'ny ilay tsy mba noraisiny ho anabaviny... ka nitady hevitra hanodinana resaka... tadidiko tampoka ilay teniny.

- ishi mmm .... fa maka fanahy andry ahoana aloha moa io famantaranora io ry bavikeliko

Anjarany indray teo no nandinika ny endriko,tsy sahiny nampifanatrehana anefa ny masonay ... dia natodiny tery amin'ilay mpidoladola ny masony ...

- ... Io ry Laza no mamototra ny sain'olombelona ah, manamafy ny fony... noho io no nandravany ny mahaizy azy dia io no ataony mari-pandrefesana ny aminy ... Lazaiko amin'ialahy fa dimy ambin'ny folo minitra monja dia lazaina fa fahatarana lehibe... lasa ny ora no mifehy ny olona fa tsy ny olona no mifehy ny ora.
- Tsy misy azoko izay lazaindry kah sady tsy te handany fotoana hisainana izany ah... hoy ah naka fo azy...

Napetrany mora ny penina teny an-tanany dia nihilana kely izy no sady niankina teto an-tratrako... dia hoy izy:

- Amiko ny fotoana tsy misy fa isika no mamorona azy, rehefa misava ny tsiaro mantsy dia mila vala famaritana ny saina mitady ny oviana...
- Dia maninona anefa izany hoy aho tsy naka sarotra sady mba maka fy ny amin'ny fotoana lazainy ho tsy misy nefa ampy hamaritako ny hasambarako.
- Hmmm tsy maninona fa mba maka fanahy ahy fotsiny... diniho ange e ny fotoana no fahavalon'ny fitiavana lehibe indrindra...
- Diso indry fa io no isedrana azy amin'ny tsara indrindra ... toy ny fitiavako andry, miotrika mandoro ahy ato isan'andro isan'andro...

Tsy mbola nahateny azy mivantana toy izany aho hatrizay... Notsongoiny fotsiny aho no nitsiky kely izy...

- Efa hoe tsy azontsika atao ho'aho ah izany...
- Fa tsy tia ahy angah ianao, hoy aho... samy gina teo izahay ...tsy novaliany  aho raha tsy elaela
- Tsy mahazo mitia anao koa aho fa efa manana aho any...
- Dia maninona aho anefa raha tsy ampijalianao ohatra izao!??
- Fa ... mijaly angaha ianao...

Nitsangana niaraka tamin'izay izy no sady tsapako ho tezitra mafy...
.....
Hatreo dia niova tanteraka ny fifandraisanay...na arahaba aza saika tsy nifanomezana, niala sy nifindra tsy nipetraka teo akaikiko intsony izy...Toa vao mainka nanamafy izany rehetra izany ny passe-lettre nalefako tany aminy saingy tsy novakiany fa nomeny an'i Made avy hatrany ... soa fa tsy mba novakian'i Made mafy tao am-pianarana izay voasoratra tao... nahorony fotsiny dia nataony tany am- paosy...

Lasa fangirifiriana ho ahy ny mahita azy isan'andro, teo no nahatsapako fa tsy fanafodim-pitiavana ny fotoana raha tsy misy ny elanelana, ny tena fitiavana mantsy tsy voafaritry ny fotoana hany ka ny tato an-tsaiko dia ny hoe: ody fitia, fitia ihany...
 
Dia nitia tokoa aho, toy ny tantely miremby ... ary tsapako fa tsy tena fitiavana ireny fa sarinofom-pitiavana ihany... sary satria mandindona ahy i Rova, nofo satria filana fotsiny angamba...

Teo no nampitsiry hevitra adala tao an-dohako, hamaly faty aho... hamaly fitia mantsy e ... rehefa tsy hiaka-drova aho, hanani-dapa...
Dia nataoko tokoa izay fomba rehetra hahazoako an'i Rindra... naman'i Rova akaiky tokoa...

I Rindra... zazavavy tsotra... iray kilasy aminay koa, toa voahirana sy tatamo izy sy i Rova, sakamalaho sy havozo ka samy manana ny hanitra ho azy... tsara endrika izy, tefy raitra voatran-janahary... nefa tsy ratsy koa i Rova hoy ny feo nisamonina tao an-tsaiko... izaho mihitsy angamba no efa jamban'izay tiana mitombo tarehy...

Faitran-tomany sy radom-pisentoana hanadinoiko an'ilay anabaviko masaka no nahatonga ahy hisary zoro teny aminy... Rindra... nampifanojoan'ny lahatra angaha izahay indray fakan-drivotra izay... tsy nianatra koa moa i Rova tamin'io dia iny fa nasesiky ny vintana nindrana penina taty amiko izy... nasesiky ny vintana satria tsy mba karazan'irony maresaka amiko irony izy fa tamin'izay aoka fotsiny ...ka... hampandry harato aza atao mainka fa trondro misangy vovo... lamin-Janahary angamba ... Hatrizay aho mantsy nisingotra ny molony... nianjonany malefaka... niaingitra ny lelany ... fa arahaba fotsiny no navaliny... fa tamin'ity asa na izy tsy nana-namana na ahoana fa ... penina monja no nanjary teboka niaingan'ny ranomainty nanova ilay sarinofom-pitiavana... tsy henonay hatramin'ny kiririokan'ingahy SG ka dia tsy navelan'i Ramose mpampianatra kajy hiditra tao an-dakilasy intsony izahay... 
- Kolé ianareo, hoy i SG ...

Nibitaka ny foko ... faly sahirana fa hofatoran'ny fotoana mandritra ny adin'ny roa izahay... nony tao anefa ... niova tanteraka izy ... nampiononony tamin'ny hoe Eny sy ny An na Hhmm ny fanontaniana napetrako taminy ... dia tena nifofotra tamin'ity saziny tokoa izy... nanjary nifantoka tsy fidiny koa aho ... tamin'izay indrindra no nanontany tampoka izy:

- Fa inona ho'aho no nampisaraka anao sy i Rova e...!?? 
Hendratra aho, saikatra ...
- Fa ahoana, hoy aho ... izaho sy Rova angaha niaraka izany...
- Aza mandainga ho'aho ... iza no tsy nahalala fa niaraka ianareo...
- Tsy niaraka izany izahay ho'aho ... anontanio ange i Rova e raha tsy mino ahy ianao
- izy angaha mety miresaka ny momba anao mihitsy... fa lazainy fa mpamadika fotsiny ianao dia izay...
- Tsy namadika azy aho fa nitsotra ny tato am-poko... hoy aho somary kendakenda... fa inona hono no tena tsy zakany e...
- Asa ...! fa ... amiko fitiavana no itiavana fa fitiavana koa no ankahalaina ... rehefa tena tiana dia ankahalaina... an!!?? tohina fotsiny aho tsy nahateny tsy nivolana... mety tia ahy ihany i Rova... hoy ny faminanin'ny eritreritro... dia maninona anefa no manao toy izao izy...
I Rindra etsy nanohy ny teniny ihany:
- Be loatra ny hambony dia aleony mampijaly tena... mampalahelo ahy izy indraindray...
Maninona anefa raha ...ndao hosangiantsika ny hambony... mody hiaraka isika.
- An!
Ny zavatra toy izany no namaritako fa tsy mandeha ho azy izao tontolo izao, misy hery lehibe mpandamina ary misy lamina lehibe tsy azo ovaina... nahoana no izay novisaiko mangina no nipongatra teo imolony... Tsy tiako ho fantatra izay antony... fa tsy voatery hiankina amin'ny anton-javatra miteraka vokatra akory ny misy eto amin'izao tontolo izao... izaho no saika hisangy fitia tamin'i Rindra hambaboko an'i Rova kanjo i Rindra no nisomidika tao am-poko te-hanavotra ilay namany be hambo...

- Dia ahoana anefa no ataontsika, hoy aho...somary nody hendry.
- Aza taitra ianao fa izaho no mandamina azy hoy izy tsy rototra...

Izaho indray ity no voatolotra sarinofim-pitiavana... sary satria alahelony an'i Rova no nanaovany izany ... nofy satria platonika hakana fanahy...
Dia nalaminy tokoa ny zava-drehetra, mody niandry ahy izy rehefa nirava... nosangiana ny hambon'itsy namany raha tena tsy tia na be hambo fotsiny saingy... tena tsy tia ahy angamba i Rova fa tsy mba nanara-maso... leo aho, tofoka koa angamba i Rindra ka hoy izy indray andro izay tao anaty fiara fitateram-bahoaka raha nirava avy nanao EPS izahay...

- Mafy fo i Rova ry Laza ah... lany sera aho..
- Izaho ange efa niteny anao fa tsy mety hitia ahy izany izy e... na izaho aza efa nionona...
- Aza mampiomehy ho'aho e... mionona ve nefa tsy mbola tsy fafainao akory ireo message-ny efa ho herintaona.... tsy mionona
ianao fa mandratra fo.
- Ka inona ary no hataoko e...!??
- Manadino dia mitia olon-kafa...
- Iza anefa hoy aho nitsatsaingoka... ianao... tsy ho lazainao fa mpamadika koa ve zah...
- Hitadiavako izany ianao, hoy izynananihany...
- Ianao efa eo fa aza mitady intsony...
- Zany koa ve dia mety...hoy izy niangoty famaly
- Eritrereto aloha e... hoy aho namarana ny resaka sady efa tonga teo ambavahadiny koa izy...

Iray volana taty aoriana... nanjary tsy lazany fotsiny ny anay fa tena fitia... niraiki-po tanteraka taminy aho... nisangy ny ditram- pitiavana ka tsy ela dia nifoha ny fanahy... taitra koa ny nofo ka nitady ny sombin'anjarany... sombin'hasambarany...

Nifaningotra tamin'izany indrindra ny soron'afom-pitiavana nanova ny tantana...

Izaho nankany amin'i Rindra iny indrindra no naheno olona mifamaly raha vao teo an-tokotany, gaga aho, sina : i Rova no nifamaly taminy tao... fa nisy inona hoy aho nanontany tena, tsy sahy niditra aho fa nihaino sy nanongilan-tsofina teo am-baravaran-kely... akory anefa ny hatairako fa izao no henoko tao:

- Tsy nampoiziko akia ah! Tsy nampoiziko hoe indry no namadika ahy.
- Mifona aho akia ry Rova! Tsy sitra-poko anie. Fitiavana no nanaovako izao.  Tena fitiavana saingy voasaringotra aho ity. Ny fiangaviandry no nanekeko ny hiaraka aminy ary nosingorin'ny fitiavany aho ka babo tanteraka.
- Fa tena zanak'i Laza izany io an-kibondry io, hoy i Rova garagara fiteny.
- Tsy haiko e!!!

Nivoaka niaraka tamin'izay koa i Rova ... Tsy nahahetsika aho, tsy nahateny ...

Saingy rehefa entin'ny fony tokoa angamba ny olona tsy mahita izay atrehin'ny masony ka toa tsy tazan'i Rova akory izaho tafatombina teo ambany varavaran-kely... Teo aho, tsy hitako izay nosainina, sady tsy haiko izay hoeritreretina ... fa teo aho ... dimy, folo, dimy ambin'ny folo minitra ... tsy voafaritro intsony izany... ny lohako fotsiny no notazoniko...

I maman'i Rindra tamy avy tany no nanaitra ahy teo, nampandrosoiny aho, saingy tsy nety niresaka tamiko mihitsy itsy zanany ... tezitra amiko sa naninona... Raha iny lasa nandeha niantsena iny ny mamany no niezaka nanontany azy aho... tsy namaly anefa izy... farany hoy izy tamiko:

- Mbola tia an'i Rova ve ianao!??

Teo aho tsy haiko izay havaly azy ka rehefa elaela hoy aho ...

- Tsy ianao ihany ve no niteny tamiko hoe manova ny mety... dia io ianao ... asa mety tiako izy tsy fantatro fa ianao no tena nahatsapako fitiavana, herinofim-pitiavana....
- Naheno ny resakay teo ianao dia mody mamaly izany, hitako anie ianao teo ambaravarankely teo e, ary niniako mihitsy ireny mba ho henonao ny marina... Nifanaraka izaho sy i Rova fa hisedra ny fitiavanao kanjo tsy araka izay noeritreretinay ny vokany...

Dia nomeny ahy ny valin'ny test de grossesse... mitoe-jaza i Rindra...

- Tsy hamatotra anao amin'ny hadalantsika aho fa...
- Tsia ry Rindra ah, zanako io ary Fitiavana no ataontsika anarany... satria tena fitiavana na ny anao na ny ahy...
- Dia ahoana anefa i Rova sy ny fitiavany ...
- Ahoana moa, hoy aho, fa mba SINGORIM-PITIAVANA nanova ny antsika ho fatomaty ny azy... Hotiaviko toy ny anabavy tokoa izy raha manaiky izany sady izany rahateo no efa faniriany ...

... Herintaona izay no lasa... milamina ihany ny tokantranonay, teraka soa aman-tsara i Rova Ny Aina Fitiavana kely... na dia sahirana ihany aza i Rindra teo am-piterehana aza... mbola zaza loatra hono mantsy ny toe-batany, hoy ilay rasazy... tsy nanaiky i Rindra fa tsy maintsy ampitondraina ny anaran'i Rova hono ny zanany...

I Rova .... Efa milanja kibo izy any asa na enina iny na fito volana... fa ny fanafodim-pitiavana tokoa ...fitiavana ihany... Nefa .... aza mamoha ny fitiavany raha tsy efa amin'ny fotoanany ndrao ho voasaringotra ao ka afatony ...
...
TAPITRA!
Ny Maoza
06-01-17

Ny maoza hono dia olo-noforonina ho an'ny fiarahamonina... mpanoratra mandalo sedra ao amin'ny havatsa upem Miarinarivo.

 

Comment