Viewing entries in
sehonkevitra

FESIBOKY SY NY LITERATIORA ?

Comment

FESIBOKY SY NY LITERATIORA ?

Inona no fiantraikan'io fesiboky-fesibokinareo io amin'ny literatiora sy asa-soratra?  Eo indrindra isika izao. Misy lalana vitsivitsy azo karohina sy fakafakaina ireto atolotr'i Riambola Mitia.  Zarao ny hevitrao.

Comment