Mitovy Zo
 

AnjarHanitra


Taona maro no nikatsaka, niady mafy mba hitovy.
Taona maro nitolomana mba ho sahala re ny zony.
Taona maro nolatsaina, nosedraina, novonoina.
Taona maro tsy nahakivy, mitohy ny tolona hoy izy. 
Maro ireo nandatsak’aina raha izay no tantaraina.
                               Tao ireo niharitra ny mafy  fa ho avy ny maraina.
                     Maro ireo nivazavaza satria izany no nilaina.
       Tao ireo tsy nety kivy! satria fandresena nandrandraina.
Dia mitohy ny tolontsika fa io anie  tsy mbola vita.
Mitohy hatrany ny adintsika, isika anie ka maro an’isa.
Mbola ao ireo mpanambany sy mpanitsaka antsika.
Alao hery ry “Vehivavy” takio ho sahala ny zontsika. 
Ireo taranaka ankehitriny aoka homafy sy hitaky fitoviana.
Ireo taranaka ho avy hijoro ka hiaina izany ampifaliana
Tsisy hamela intsony ny vehivavy ho gejaina sy hosena.
Koa dradrao sy asehoy f’isika ireo no tena andrim-pirenena. 


AnjarHanitra
January 21st 2017, 
Women’s March in Washington DC 2017

AnjarHanitra no nofidin’I Hanitriniony Rakotoarivelo Rabemananjara ho anarany eto amin’ny sehatry ny fanoratana. Izy dia tia manoratra tononkalo, tononkira, angano sy Tantara. Mipetraka eto Etazonia miaraka amin’izy telo mianadahy zanany. Miezaka mianatra sy mikolo ary mizara ny teny Malagasy. 

 

 

 

Comment