MPIJOKO, VOAJOKO !!!!

Hoby RASOLOFOARIMASY

Tsy menatra mihitsy ary tsy mihafahafa,
Avy hatrany dia maka ny anjaran’ny hafa;
Tsy miahotra akory, sahy manao “pro”,
Lamaody ny hoe : “za 2ème bureau”.

Ny mahavariana sy mahatalanjona,
Ilay mpangalatra indray no miseho mianjonanjona;
Mazàna milefitra ilay tompom-bady,
F’izy voajoko indray no miseho mila ady.

Anisan’ny zavatra mitranga lava
Ny mpangala-ketsa, miseho avo vava;
Raha resaka sandry ,hono, izy mahay,
Izy indray no mihantsy hifanao iray sy iray.

Sahy manamafy ary koa manamarina:
Matsiro kokoa ny fitia angalarina,
Nefa ny marina tena tsy tantiny???
Tsy tompony akory izy, fa mpangataka atiny.

Tsarovy anefa ary koa tadidio
F’izay namafy rivotra hijinja tadio
Mba tsinjovy ihany ny hiafaran’ny dia
Satria tena misy ny todim-pitia.

CCI A 15h30

 

Hoby RASOLOFOARIMASY dia poeta, monina ao Ivato, mpianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo. Raha mety dia aleo izay fotsiny.

Comment