Tsy mety afa-po.

AnjarHanitra

Fa nahoana hoy aho ianao no tsy mety afa-po,
Tadiavinao daholo na ny atsy na ny aroa.
Nahoana no tsy ampy anao ilay tendry sy anjara,
Tsiriritinao daholo izay miserana sy tsara.

Fa nahoanaange ianao no tsy mety afa-po,
Ny tsara anie ka tsy ho lany ka diniho tsara aloha.
Vitanao ny manakiana, manamavo ny eo an-tanana.
Rehefa indro fa mandalo ny hafa ka manao mbay lalana.

Fa nahoana hoy aho ianao no tsy mety afa-po  ?
Toa tsy mitombon-tsaina ary hita fa mivaky loha.
Manitatra mitady izany vazo toa manako ery ampita.
Manembona ny lavitra tsy manina, ny akaikinao tsy hita.

Dia azoko ihany aloha, nahoana ianao no tsy mety afa-po.
Feno fahalemena ve sa nandiso ny safidy izato fo ?
Babo ihany teo aloha, tena tia sy resy lahatra io no anjara.
Kanjo vao tsy manitra no ratsy e,  maro be ny mbola tsara.

Maro ts’hita isa ny antony hilazako hoe “ tsy mety afa-po “
Ny voambara tetodia natokako ho an’ny fitiavan’olon-droa.

 

22 Janoary 2017 

 

AnjarHanitra no nofidin’I Hanitriniony Rakotoarivelo Rabemananjara ho anarany eto amin’ny sehatry ny fanoratana. Izy dia tia manoratra tononkalo, tononkira, angano sy Tantara. Mipetraka eto Etazonia miaraka amin’izy telo mianadahy zanany. Miezaka mianatra sy mikolo ary mizara ny teny Malagasy. 

Comment