Ho an-janako

NARILALA RL 12 /05/16

andaingom-boninkazo ny jijin'ny tantely ...
samonin-kasambarana mihira sy"miravo"
andrantsana tanora... isangian'ny voronkely
ity raozinao mifelana manompo loko mavo
...
fitiavanao miandoha sy ny hotrakotra-kafo
ny
feno " voninahitra "rombahan-olo-maro
ary indro fa mifoha ao anaty torimasony
tsy mbola mahafantatra ny hiran'ny
mpandalo
andramanao sahady ny hoe: Manankim-po
hitia sy hankamamy ny andronao misandratra

mivoha ny vavahady : Tsy toin'ilay taloha-
mamefy tokontany tsy hahafahanao
mandramatra...
malalaka eto ny habaka hahafahanao mivelatra
fa...
tsy hisy hanery anao amin'ny lalana safidy
...
ny anay mitrotro ambavaka
tsy ho azon'ny hetraketraka
amin'izay hodiavinao fa tsy afaka ny handidy
...
eny, sombiniaiko
inty mba vatsin-dalana
sy takatry ny saiko
ambomba ny fitiavana
...
ny kalon'ny tanora : Hambabo anao tsy
ankevitra
ivoho no manakora ...matetitika,matetika
...
ny lanitrao madio no tiany mba ho azo
fa voninkazo firy no teto vaky vony?
hatramin'ny hoe: "Anio" ... tsy nisy nahababo
na faka iray nitsiry nandravaka ny fony
ireo voninkazo maro.

 

NARILALA RL
12 /05/16

Narilala RL, mpianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo sampana malagasy, taranja literatiora ary mpanoratra ao amin'ny Faribolana Sandratra.

Comment