RARY FITIA

JM ANDRIMAMY

Nataoko hifamatotra amin’ny randranao ny randrako
Naoriko hifaningotra amin’ny rimanao ny rimako
Dia hankafizinao koa ny feon’ny lokangako
Sy ny rotsirotsy kaloin’ity valihako…

Nalahatro nifandimby teo am-pototsofinao
ireo mozika tsara rindra narafitry ny foko.
Nirakitra fitia, d’ilay fitia tsy handao
tao am-paralafiky ny sedra sy toloko

Naravako nirenty teo an-drindri-nofinao
Ilay fitia tsara tenon’ny mamy sy mangidy
Ny lanitro rehetra sy izao tontolo izao,
Hirakitra an-diary, ho tsiaro sy tadidy
Fa misy izaho sy ianao…
 
JM ANDRIMAMY (05 Aogositra 2016)

Comment