Ilay Angatry ny Fahafahana

Soanja Estelle


Tao anaty alin-diavolana, raha nandeha tao anaty lohasaha misy aloky ny aina aho. 

Dia indro angatra iray mijoro, nandinika ny taram-pahazavana. 

Nony nanantona aho satria nanaitra ahy loatra izy dia niantoraka teo an-tongotro izy. 

Tao anaty feo miparararetra nanontany azy aho: " Iza ianao?" 

" Izaho no Fahafahana. Ilay nianjady fahafatesana." 

Namaly tao anaty alahelo aho " inona no fanirianao ary?" 

Namaly tao anaty tomany izy. " Aza potehina ilay Fahafahako."


Soanja Estelle

Soanja Estelle. Mpitantara Angano, mpandalina Fiainana. Mpanabe ary mpiady ny zo maha-olona.

 

Comment