Atao inona?

Volatiana Rahaga

Atao inona
Ny razana manadino ny hitahy
Tehirizina aiza 'reo tantara raha tsy misy koa ny tsiahy?
Izay ho avy tsy haingon’ny anjara tsara vintana.
Na iry lanitra tsy takatra ilaoza-nofy an’alin-kintana?


Atao inona
Izay maraina bangan’ hiram-borona
Ilay be antitra efa hody, tsy misy zafy mitangorona?
Ilaina inona ny vola sy harena ary atanjahana.
Raha tsy mana-Tanindrazana, hahaleovana, hahafahana?


Atao inona
Ny teny raha toa hamafazan-dainga
Mozika kanto sy ny tonony ilaozam-panahy miainga.
Vehivavy tsy hitsangana hamaha ny olan’ny kirizy
Lehilahy nianteherana tsy mahavita ny ankizy?


Atao inona
Mpitsara, miangatra sy miandany
Izay mitonona ho filoha tsy mahay mampandry tany
Ho inona ny firenena voarombaka, diso safidy
Itambezon’ny fahantrana jadona, jaly sy didy?


Ho inona
Izay fahefana raha toa tsy hanarenana
ny hatanorana tsy hanefena raki-pahanterana.
Inona no hiezahana raha tsy mivehy ny antony
Ady tsisy fahavononana, sasatra, folaka an-dantony?


Atao inona
Ireo miaramila, omena sitraka an-kantelemana
Raha ny isan’ambanin-day no tsy mandry fahalemana?
Midika inona ‘zay lokaloka ho ren’izao tontolo izao
Ho aiza i Madagasikara raha tsy mijoro Izaho sy Ianao?


VR

 

Volatiana Rahaga: efapolo taona dia mipetraka Londra renivohitr’i Anjorotany: Angleterre), liana amin’ny asa-soratra, poezia sy ny literatiora Malagasy amin’ny ankapobeny. Manoratra amin’ny teny frantsay sy anglisy ihany koa. Nanoratra angano amin’ny fiteny telo ho an’ny ankizy ary hamoaka amboara-tononkalo amin’ny teny Malagasy tsy ho ela, sy boky hafa mikasika ny fitaizana. Liana manokana ihany koa amin’ny Siansa amin’ny ankapobeny, amin’ny Politika, Etholojia, Psikolojia, ary ny fitaizana mirona amin’ny maha-olona. Manaraka fanofanana manokana amin’izany sehatra izany ankehitriny.

Comment