HAFATRA FARANY

RANOLY

Na inona herin-tsaina, na inona herim-po
nentina niaro ilay fitiavantsika roa, 
dia... indrisy fa nikoa.

Eny, rava ilay fitia
dia tsy hisy intsony tana-mifangia
manjohy ny lalana iny...
Tsy hisy intsony ankehitriny:
takariva fiarahana mihira sy mikalo...
Tsy hisy intsony izany f'efa fiainana nandalo.
Ary ny hanitra nararany: 
ny diary no aoka avela hitahiry ny tantarany.

Ary ity ny hafatra farany: 
Ny amintsika efa vita,
tsy misy intsony ny azo atao,
ka irariako ianao hahita
olona vaovao
isambaranao indray.
Dia izao koa no tsarovy: 
Tandremonao anie ny mampitaha anay
fa ny rehetra tsy mitovy.

Ary
ilay amboaran-tononkalo nataoko fanomezana, 
ilay sarintsika roa teo an-tsisina tetezana, 
ireo taratasy maro nosoratako ho anao: 
Dory dieny izao
sao sanatria hanimba ny fiainanao ho avy.

Ary izaho koa mba miangavy: 
Aoka ianao tsy hitantara,
aoka ianao tsy hitanisa
ireo zava-bitantsika, na ratsy izay na tsara, 
sao hamboly disadisa, 
na ho anareo izany, na koa eo aminay. 
Ny mombamomba antsika: Aoka mihitsy izay.
Aleo mifanome tsodrano
f'efa tsy anjarantsika ny hiombon-tokantrano.

Ny hany aza hadinoina, raha azonao atao,
dia ireo anatranatra izay nomeko anao
sy izao fara-hafatra apetrako eto izao.

Dia mirary anao ho sambatra anilan'olon-tiana, 
ary koa tongava soa amin'ny tanjona irina.

RANOLY

Comment