Avy t’aiza no nipoitra
 
 Doloïer
 

Avy t’aiza no nipoitra izany tebitebin-tsaiko?
Iza no namafy izao « voa » tsy haiko?
Toa te-hanorim-paka nefa ny foko zao matahotra
Fihetsem-po toa inona re ity mamatopatotra?
 
Avy t’aiza no nipoitra izany hetahetako?
Avy t’aiza ka hankaiza,firy taona no hiaretako?
Avy t’aiza no nipoitra izany feo manaitra?
Raha minia tsy hampandrosoiko ve tsy hamela takaitra?

Avy t’aiza no nipoitra izao voninkazo mampivelatra fanahy?
Nahoana izy tsy nalazon’ny tahotra tsy mainan’ny ahiahy?
Toa mibahan-toerana miadana sy miorim-ponena mangina
Sady tsy mikasa andositra akory na oviana na oviana?
 
Avy t’aiza no nipoitra izao hanoanam-pitiavana?
Ary t’aiza no niafina hatrizay tsy mbola tazana?
Avy t’aiza no nipoitra izato « singam-bolo »
No sahy nanova ny fiainako manon-tolo?
 
Doloïer  Antalaha_09/02/13

Comment