OZON’NY BOKY

Dafy Noely

Mosavy letsy ny adirima a!
Rongony vokatra ny kalo.
Efa ezahana ariana
sy omena ireo mpandalo
fa miraikitra am’lahy,
mira dinta tsy mba voky
dia mitsentitra fanahy
ka mibontsina ho boky.

Ny boky vorika fa tiana…
Vakiana kely dia akombona
dia iverenana vakiana
rehefa injay tsy mahatombina …
Fa na antitra na zaza
samy te-himamo ny ozony
ka na misasak’alina aza
dia mamaky fa andevoziny.

Dafy Noely Mpanoratsora-poana
27/10/2016

 

 

 

Dafy Noely: mpanoratra mitety ny lohasaha sy havoanan’ny lohahevitra maro samihafa ; indraindray mampihomehy, mazàna mampalahelo fa matetika manetsika ny saina sy ny fon’ny mpamaky hamerina hamaky fanindroany. Tsy tononkalo ny ahy ireny, hoy izy … fa soratsora-poana.

Comment