Ny soratro?

Ranoe

Fa ny soratro no sambo
Hitondra anao hitety onja
Onja maro sesehena
Onja nofy, onjam-piainana
Onjam-peo sy taraina
Onjan-kevitra sy saina

Fa ny soratro dia maso
Hitondra anao hijery misy
Dia ny misy izay jerena
Ny tsy misy nokolena
Na ny misy toa tsy tazana
Na iniana notakonana

Fa ny soratro no kintana
Hanazava dia anao
Fitarikandron'ny maraina
Hanazava anao ny fianana
Na ny tsara noharatsiana
Na ny ratsy nohatsaraina
Na ny volana oriory
Na ny tiana resin-tory
Na Ankaratra tomany
Na ny tolona any ho any
Dia narakitro an-takelaka
Hanazava anao ny tany

Ny soratro ?
Ny misy anao tsy tsapanao!

Ranoe

 

 

Ranoe: RAkotomahafaly NOrbert Eugene dia mpanoratra tononkalo, sombin-tantara, tantara fandefa amin'ny radio, famotopotoran-kevitra, nitarika voalohany ny riankalo ary namorona io voambolana io, namorona ny gazety Ambioka hany gazety literera mandeha singa misy eto Madagasikara, mpanao velakevitra literera manerana an'i Madagasikara, mpikabary, mpanao gazety, mpampianatra taranja Malagasy

Comment