AMBOARAN-TSIKY VAO

Esther RANDRIAMAMONJY

 

Avelao ho lasana   any

iny taona lasana iny

 sy ny sento sy tomany

Ary aza omena tsiny;

Mbola hisy ny Masoandro

Mbola hisy hazavana,

Mbola hisy hafanana,

Mbola hisy ny maraina

Maro be tsy tambo isaina.

 

Koa raiso ity amboara atolotro anao,

noho ny TAONA VAOVAO,

hatolotro eto anio amim-po madio :

Amboaran-tsiky vao ho mirana sy faly

hasolo ireo omaly navalon’iny taona lasana nimaona.

Amboaran-tsiky vao,  hikosoka ny sento

dia senton-dranomaso, senton’ny misaona.

 

Amboaran-tsiky vao, tsiky manantena ho avy soa mamiratra

Isanandro iray mihiratra.

Amboaran-tsiky vao feno fikasana hahomby hatrany hatrany,

Ho lavitra tomany.

Ny asa izay hatao hamokatra avokoa.

Ny aloka miserana hisinda ihany koa.

 

Dia misaora indray ny Ray,

Fa Izy hatrizay,  Izy mampatoky, Izy manavao

Izay rehetra momba anao,

Na andro izay na alina, tsy misy iray hadinony

Ny fitiavan-tsarobidy efa notononiny.

 

Esther RANDRIAMAMONJY

 

 

 

E.R.Randriamamonjy, mpanoratra, Tale Jeneralin'ny Foibe momba ny Teny an'ny Akademia Malagasy

Comment