Ianao ve?

Railovy


Ianao ve no atao hoe :
    Mpampianatra ny tsara
    Hampianatra ny fara
    Mandimbim-pirenena ?

    Mpitondra firenena
    Mitondra am-pahalemena
    Ny olo-manontany ?

Ianao ve no atao hoe :
    Mpivarotra ny mamy
    Mivarotra hatrany
    Endrika fitaratra

Sao ianao no atao hoe :
    Mpampianatra tsy fianatra
    Mampianatra hangalatra
    Ny anana sy ny hena

    Mpitondra hagegena
    Manotrika ny harena
    Ambany farafara

Sao ianao no atao hoe :
    Mpivarotra tavoara
    Mampiakatra kafara
    Manofy am-parafara

Railovy
Octobre 2001

Railovy dia Malagasy monina any Hong Kong.

 

Comment