SARIM-PAHAFAHANA

JM ANDRIMAMY

“Gasy olon’afaka”
“Firenena mahaleo-tena I Gasikara?!”
Ô! Ry Tanindrazanay malala…
Mihira ka mihira
am-po voaviravira;
ireo vahoaka sasa-mila
ny tsy ankoso-pahafahana!

Akory, 
tsy mbola afaka ianao
fa fotsiny, anarana maneso
sy tetika natao
mba hampareforefo
ny vahoaka an’alinkisa
ho ao anaty zavozavo
ka indreo tafandry adrisa
dia mifaly sy miravo
fahafahana tsy azy…

(Fahaleovantena e! fahaleovantena…!)

Fa jamba ve ianao e?
Aiza koa izay fahaleovantena eo?
Ka tsy mbola,    
Gasikara zanantany,
Gasikara zanantsaina,
Gasy maro mitomany,
Gasy maro mitaraina,
Ka izany no olon’afaka sy tany afaka…?!

    Mandainga ianao, mandainga
raha misy fahafahana
ka ho porofo izay mba bainga
voavadika niarahana
amin’ny Gasy mavolamba
fa afaka ireo ozony,
ny avaka saranga
mavesatra amin’ny vozony
noho izy tsy vazaha…!

 

Minia ianao mandositra
ny vohitry ny marina,
mangeja ireo manohitra,
manitsaka ny miarina,
ho porofo tsy azo lavina
…dia ho tsarain’ny tantara
fa hitsakao ny soatoavina,
potikao I Gasikara
ry tia fahefana a!!

Izay rentirentin’afomanga
atakonao ny jeriny
ho tonga jambajamba
sy asaronao ny feriny?
Mandalo fotsiny ihany.
Ho fanalana hamohamo…
fa raha “GASY TENA AFAKA”?
Lainganao izany!!
Resak’olo-mamo…


JM ANDRIMAMY (21 Jona 2016)

Comment